Category: Mintys

Apie gyvenimo prasmę

By , 2011 kovo 29 19:43

Viktoro Franklio, garsaus Vienos universiteto neurologijos ir psichiatrijos profesoriaus, psichoterapeuto ir pasaulinio garso mąstytojo, mintys:

Taigi gyventi – vadinasi, imtis atsakomybės teisingai atsakant į gyvenimo klausimus, vykdant jo keliamas užduotis, atliekant tai, ko iš mūsų reikalauja ši valanda. Šis reikalavimas, o kartu su juo ir būties prasmė yra skirtingi kiekvienam žmogui kiekvieną akimirką. Todėl neįmanoma nurodyti bendros žmogaus gyvenimo prasmės, neįmanoma į klausimą apie prasmę atsakyti apskritai. Mūsų aptariamas „gyvenimas“ nėra kažkas miglota, šis gyvenimas kas kartą yra labai konkretus, jo keliami reikalavimai mums taip pat labai konkretūs. Kaip tik šis konkretumas ir nulemia žmogaus likimą. Nevalia lyginti vieno žmogaus su kitu, vieno likimo su kitu – nes aplinkybės nesikartoja, ir kas kartą žmogus kviečiamas elgtis kitaip. Kartais jis privalo veikti, taigi veiksmu formuoti savo likimą, kartais turi pasinaudoti proga ir realizuoti vertybių galimybes išgyvendamas, o kartais reikia tiesiog paklusti likimui. Tačiau kiekviena situacija visuomet yra vienintelė ir nepakartojama, visuomet yra tik vienintelis – teisingas – „atsakymas“ į joje glūdintį klausimą.

Tad žmogus, kuriam jo konkretus likimas skiria kančią, privalo žiūrėti į ją kaip į užduotį – visiškai unikalią užduotį. Net kentėdamas žmogus turi įsisąmoninti esąs vienintelis ir nepakartojamas visatoje – su savo skaudžiu likimu. Niekas negali jo pakeisti, niekas už jį neatkentės jo kančios. Kaip jis, šio likimo palytėtas, neša savo naštą – štai kur dabar slypi vienintelė nepakartojamos pasiekos galimybė.

Juk gyvenimo prasmė vis kitokia priklausomai nuo žmogaus, nuo kiekvienos jo dienos ir valandos. Tad svarbu ne gyvenimo prasmė apskritai, o kurio nors asmens gyvenimo prasmė. Svarstyti šį klausimą bendrais žodžiais būtų tas pats, kaip šachmatų čempionui užduoti klausimą: „Pasakykite, pone, koks yra geriausias ėjimas pasaulyje?“ Tiesiog nėra ir negali būti gero ar geriausio ėjimo atsajai nuo konkretaus žaidimo ir individualios varžovo asmenybės. Tas pats taikytina žmogaus egzistencijai. Nereikėtų ieškoti abstrakčios gyvenimo prasmės. Kiekvienas turi savo ypatingą gyvenimo misiją, konkretų pašaukimą, kurį reikia įgyvendinti. Todėl niekas negali jo pakeisti, niekas negali jo gyvenimo pakartoti. Taigi kiekvieno uždavinys toks pat unikalus, kaip ir galimybė jį įgyvendinti.

Kadangi kiekviena gyvenimo situacija yra tarsi iššūkis žmogui ir iškelia jam problemą, gyvenimo prasmės klausimą faktiškai galima apsukti. Žmogus turėtų ne klausti, kokia gyvenimo prasmė, o veikiau pripažinti, jog šis klausimas jam užduodamas. Trumpai tariant, kiekvieną žmogų klausinėja gyvenimas; ir jis gyvenimui gali atsakyti tik prisiimdamas atsakomybę už savo paties gyvenimą; gyvenimui jis gali atsakyti tik už jį būdamas atsakingas. Taigi, pasak logoterapijos, žmogaus egzistencijos prasmė – jo atsakomybė.

Pasak logoterapijos, gyvenimo prasmę galime atrasti trimis skirtingais būdais: 1) kurdami arba nuveikdami darbą; 2) ką nors patirdami arba ką nors sutikdami; 3) priimdami nuostatą neišvengiamos kančios atžvilgiu.

Laimės projektas

comments Komentarai išjungti - Laimės projektas
By , 2011 vasario 6 19:25

Vakar baigiau skaityti dovanų gautą Gretchen Rubin knygą „Laimės projektas“. Nusprendžiau ir aš pabandyti siekti savosios laimės, remdamasi kai kuriais autorės pasiūlymais, mintimis. Keletas minčių iš knygos, kurias autorė pateikia iš savo patirties, baigusi metus trukusį savo laimės projektą:

“Galiu pakeisti savo gyvenimą, jo nekeisdama.“

„Tobulėjimą lemia suvokimas, kada aš jaučiuosi gerai, kada – blogai ir kada – teisi.“

„Vienas iš geriausių būdų pačiai tapti laimingai – tai padaryti laimingus kitus. Vienas iš geriausių būdų padaryti kitus laimingus – tai pačiai būti laimingai.“

„Dienos ilgos, bet metai trumpi.“

„Lengva būti sunkiam, sunku būti lengvam.“

 Knygos pabaigoje autorė pateikia klausimus, į kuriuos atsakius gali pradėti siekti savosios laimės:

  • Kas jus skatina jaustis gerai? Kokia veikla patinka, yra smagi ar suteikia energijos?
  • Kas jus verčia jaustis blogai? Kas jūsų gyvenime yra pykčio, susierzinimo, nuobodulio, nusivylimo ar nerimo šaltiniai?
  • Ar kuri nors jūsų gyvenimo sritis neleidžia jums jaustis teisiai? Ar norėtumėte pakeisti darbą, šeimyninę padėtį ar kitas aplinkybes? Ar pateisinate savo lūkesčius? Ar jūsų gyvenimas atspindi jūsų vertybes?
  • Kas jums teikia tobulėjimo pojūtį? Kuriose gyvenimo srityse jaučiate pažangą, mokotės, patiriate iššūkius ir kur gerėja jūsų įgūdžiai?

Po to autorė siūlo susirašyti savo asmeninius įsakymus ir galiausiai susidaryti pasižadėjimų lentelę, ką veiksiu siekdama savosios laimės. Taigi aš jau pradėjau!

Kaip teigia Robert Louis Stevenson: „Nėra kitos tokios pareigos, kurios labiau nevertintume, kaip pareigos būti laimingam.“ Tad būkime laimingi!

Įkvepiantys žodžiai

comments Komentarai išjungti - Įkvepiantys žodžiai
By , 2011 vasario 6 13:57

Šiandien nubudusi ryte vienoje knygoje radau įkvepiančius Motinos Teresės parašytus žodžius, kurie pakėlė nuotaiką:

Žmonės labai dažnai būna neprotingi, nelogiški ir egoistai. Vis tiek atleiskite jiems.

Jei esate malonus ir geras, žmonės apkaltins, kad turite slaptų savanaudiškų užmačių. Vis tiek būkite geras ir malonus.

Jeigu jums sekasi, įgysite netikrų draugų ir tikrų priešų. Vis tiek siekite sėkmės.

Jei esate sąžiningas ir nuoširdus, žmonės gali jus apgaudinėti. Vis tiek būkite sąžiningas ir nuoširdus.

Tai, ką jūs kuriate metų metus, kiti gali sugriauti per dieną. Vis tiek kurkite.

Jei esate ramus ir laimingas, žmonės gali pavydėti. Vis tiek būkite laimingas.

Gera, jūsų padarytą šiandien, žmonės dažnai bus pamiršę rytoj. Vis tiek darykite gera.

Atiduokite pasauliui viską, ką galite, nors to galbūt niekada nepakaks. Vis tiek duokite pasauliui viską, ką galite.

Matote, galų gale viskas atsidurs tik tarp jūsų ir Dievo, vis tiek niekada nebuvo tik tarp jūsų ir kitų žmonių. 

Panorama Theme by Themocracy

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Eiti prie įrankių juostos